C4– Rakouská mobilita (environmentální politika)

01.03.2023

19. - 25. 2. 2023

Studenti si informace z předchozí mobility přizpůsobili do svého života a připravili si prezentace o svých individuálních uhlíkových stopách. Do aktivit na téma eliminace plastů z našich životů se zapojili workshopem, který vedl zakladatel Damn Plastic, udržitelného prodejce. Účastníci navrhli a vytiskli plakáty na podporu udržitelných nápadů. Tyto plakáty byly vystaveny ve školách. Kromě toho se dozvěděli o vládní politice zaměřené na strategii ekoturistiky. Za tímto účelem byla zorganizována návštěva Werfenwengu, lyžařského střediska s ambicemi být bez aut a uhlíkově neutrální do roku 2030. Tam nám přednesli prezentace členové turistického centra Werfenweng a Národní park Vysoké Taury, nejstarší a rakouský národní park. největší národní park. Prezentace se týkaly politiky ekoturistiky společnosti Werfenweng a cílů cílů udržitelného rozvoje Hohe Tavern.

Účastníky byli 4 studenti z každé zúčastněné země a 2 učitelé.

Tyto praktické aktivity přiměly účastníky zamyslet se nad tím, jak žijí a jaký vliv má lidská činnost na životní prostředí.


Fotografie z mobility: