C2 – Kyperská mobilita (prostě nejlepší výzkum v praxi)

27.05.2022

1. - 7. 5. 2022

Nakládání s organickým odpadem

Kompostování

Zelený přechod na Kypru (udržitelná doprava)

Návštěva Muzea košíkářství a ukázky výroby Halloumi v Choirokoitia

Návštěva centra ekologické výchovy v Athalase v Nikósii

Účast v programu "Změna klimatu a desertifikace"

Návštěva starého města Nikósie a "Green Line"

Plogging se studenty a učiteli v lesoparku v okolí školy

Prezentace environmentálních aktivit v rámci Ekologické školy


Fotografie z mobility: