C1 - Česká mobilita (mapování studentských oblastí)

29.10.2021

17. - 23. 10. 2021

Workshop o Twinspace

Specifikace činností

Setkání/interakce se seniory

Plogging – úvod; zahájení mezinárodní soutěže

Exkurze do organizací spojených s problematikou životního prostředí, konkrétně do Reformátu

Workshop o měření ekologické stopy člověka

Neděle:

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Sobota


Fotografie z mobility: